Wolin 2018 credits: Fotografia – Marzena Marcinkiewicz, Justyna Jord