Rzemiosło

Oferta pokazów oraz lekcji żywej historiiPortfolio
1 (162)

 

 

SvArt craft
Noże, oprawianie ostrzy, pochwy nożowe oraz wiele innych.
SvArt

 

 

Hof Lamellar Armours
Pancerze lamelkowe i inne.
hof

 

 

Eikvolva -Dębowa Wiedźma
Szeroka paleta wczesnośredniowiecznego stolarstwa i rzeźbiarstwa oraz ręcznie tkane krajki.
Justyna craft

 

 

Asiowe crafts
Naalbinding i ręcznie szyte ubrania i torby wczesnośredniowieczne.

Asiowe Crafts

 

 

Nordowé Mòrzëcé
Szycie i hafty, projekty głównie wczesnośredniowieczne, ale nie ograniczamy się tylko do tego 😉
Nord kruk

Jorgen Craft
Rzemiosło wczesnośredniowieczne i nie tylko bazowane na znaleziskach historycznych. Historyczna broń, kaletki, biżuteria, narzędzia, ale również projekty nietypowe.

Jorgencraft